Work / Fram

Fram – Identitate vizuală
Fram – Creație și design – Ambalaje
Fram – Creație și design – cărți de vizită
Fram – Creație și design – Flyere
Fram – Creație și design – Rollup